Ciseleren

Bij ciseleren worden met een platte, brede beitel kort naast elkaar gelegen evenwijdige groeven gehakt, waarbij groeven niet in elkaars verlengde hoeven te liggen. Ciseleren is een bewerking die handmatig wordt aangebracht.