Duurzaam natuursteen

Banner Trustone Internationaal MVO

Steengroeve met people planet profit

MVO

Stone base vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk, zowel voor mens als milieu. Wij houden hiermee dan ook rekening bij onze eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de keuze van onze leveranciers.

Verantwoord ondernemen

Stone base vindt het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen op duurzame wijze plaatsvindt. Wij kopen direct in bij fabrieken waar we een langjarige verbintenis mee hebben. De fabrieken doen zaken met groeves die we goed kennen en regelmatig bezoeken. Over het algemeen zijn de arbeidsomstandigheden van een hoog niveau en wordt zeer veel aandacht besteed aan veiligheids- en milieuaspecten.

 

Code of Conduct

Stone base hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden. U vindt deze Code of Conduct hier.

 

Initiatief TruStone

Stone base is aangesloten bij het initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multionationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO).

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we daartegen maatregelen.