Productie straatbaksteen

Duurzaam ondernemen

Stone base investeert continu in nieuwe ontwikkelingen, in hergebruik van grondstoffen en producten en in een langere levensduur van bestrating. Ook het reduceren van afval, het terugdringen van CO2-uitstoot en de veiligheid van onze medewerkers staan hoog in het vaandel bij Stone base. We willen hiermee bijdragen aan een duurzame leefomgeving, zonder natuurlijke bronnen uit te putten en ecosystemen aan te tasten.

Straatbaksteen

Stone base gebruikt Nederlandse rivierklei als basis voor de gebakken straatstenen. Nederlandse rivierklei is een zichzelf vernieuwende grondstof en hierdoor een duurzame keuze. De productielocaties waar Stone base de klei vandaan haalt in Nederland zijn vrijwel allemaal gelegen aan of vlak bij de grote rivieren, waar de klei lokaal wordt gewonnen. Zo zijn er weinig transportkilometers nodig en wordt de CO2-uitstoot tot een minimum beperkt. Bijkomend voordeel van de kleiwinning is dat de uiterwaarden van de rivieren hiermee verdiept worden. Zo beschermt het winnen van klei ons tegelijkertijd tegen overstromingen als gevolg van de klimaatveranderingen.

Duurzaam en waardevast

Straatbaksteen heeft een bewezen lange levensduur. De technische en esthetische kwaliteiten zijn blijvend. Straatbaksteen wint met de tijd aan karakter en wordt alleen maar mooier. Keramische bouw- en bestratingsmaterialen zijn dan ook veruit de beste economische en ecologische investeringen in de toekomst. Keramische bouwproducten zijn kleurecht, blijven met de jaren mooi en hebben doorgaans geen onderhoud nodig. Er zijn dan ook geen milieubelastende onderhouds- of schoonmaakmiddelen nodig. De levensduur van keramische producten kan oplopen tot wel honderd jaar of meer.

Hergebruik

Stone base verkoopt naast nieuwe straatbaksteen ook gebruikte gebakken bestrating. Ecologisch verantwoord én extra karakteristiek! Kleine, niet bruikbare stukken worden vermalen tot menggranulaat, wat weer gebruikt kan worden als verharding onder de bestrating voor een stevige ondergrond.