Zonne-energie

Onze showroom, zagerij en loodsen zijn sinds kort voorzien van zonnepanelen, waarmee de energie die benodigd is voor de dagelijkse bedrijfsvoering afkomstig is van zonne-energie. Zo hebben we sinds de installatie in 2 maanden al 49.323,32 lb CO2-uitstoot vermeden, wat gelijk staat aan het planten van maar liefst 668 bomen! Hiermee draagt Stone base bij aan de verduurzaming van onze samenleving.