Bewerkingen

Sinds het begin van de beschaving wordt natuursteen bewerkt voor het bouwen van huizen en andere bouwwerken. Waren het vroeger voornamelijk grote blokken die werden gestapeld, zoals bij de piramiden in Egypte, tegenwoordig zijn er legio mogelijkheden om natuursteen te bewerken.

Het bewerken van natuursteen begint in de steengroeve. Hier wordt de steen uit de wand gezaagd, gekloofd of gebroken, met behulp van onder andere steenzagen, boren en met dynamiet. Deze blokken worden vervolgens getransporteerd naar de zagerij of steenhouwerij, alwaar ze worden bewerkt tot eindproduct.

Basisbewerking

De basisbewerkingen van natuursteen wordt bepaald door welke toepassing en uitstraling men voorzien heeft met het natuursteen. Een tegel zal strak moeten zijn en moeten worden gezaagd; een kassei moet een robuustere, authentieke uitstraling en zal daarom worden gekapt.