Eikendonk ‘s-Hertogenbosch

Waterpleinen worden toegepast om wateroverlast te beperkten. Dit gebeurt door regenwater te bergen en langzaam af te voeren. In Nederland zijn er nog maar enkele waterpleinen en de kennis van het (lange termijn) functioneren is beperkt.

Stone base b.v. heeft bijgedragen aan het realiseren van een van de eerste waterplein van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Prachtige solide licht granieten banden zorgen voor de begrenzing van het plein en het eventuele overtollig water dat hier na toe loopt. Doordat het plein verlaagd ligt zijn er nog diverse elementen zoals traptreden uitgevoerd in hetzelfde graniet. Een prachtig concept dat bijdraagt aan de vraag naar duurzame oplossingen in de openbare ruimte.

Het Eikendonkplein is een waterplein

Het Eikendonkplein is een waterplein. Dit wil zeggen dat het plein bij hevige regen volstroomt met regenwater. Zo werkt het plein als buffer en vertraging van de regenwaterafvoer. Regen dat op verhard oppervlak, zoals stoepen, wegen en huizen, valt, kan niet in de bodem zakken en stroomt snel weg. Vroeger stroomde dat schone regenwater grotendeels naar de rioolwaterzuivering. Tegenwoordig wordt het vuile en schone water zoveel mogelijk gescheiden. Het schone regenwater uit de wijk Eikendonk mag – met vertraging – wegstromen naar de rivier de Aa.